Informuejmy, że od 1 lipca 2021 roku wstrzymane zostaje wypełnianie oświadczeń o stanie zdrowia oraz pomiar temperatury przed przystąpieniem do egzaminu.