Komunikat do zarządzenia nr 6 Dyrektora WORD w Tarnobrzegu

 

 1.  Na terenie WORD w Tarnobrzegu mogą przebywać wyłącznie osoby przystępujące w danym dniu do egzaminu nie wcześniej niż na 15 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu lub uczestnicy kursów i szkoleń organizowanych przez WORD nie wcześniej niż na 30 minut przed wyznaczoną godziną kursu/szkolenia.
 2. Bezpośrednio po wejściu na teren WORD w Tarnobrzegu należy zdezynfekować ręce środkami do dezynfekcji, znajdującymi się w wyznaczonych miejscach, przy wejściu do Ośrodka. Ręce należy również zdezynfekować bezpośrednio przed wyjściem na plac manewrowy z poczekalni, środkiem znajdującym się przy wyjściu na plac manewrowy.
 3. Przed przystąpieniem do egzaminu, kursu, każda osoba winna poddać się bezdotykowemu pomiarowi temperatury ciała. Informacje o wynikach pomiaru nie będą przetwarzane, rejestrowane, gromadzone ani przekazywane.
 4. Osoby wchodzące na teren WORD w Tarnobrzegu muszą posiadać środki ochrony indywidualnej w postaci maseczki ochronnej zakrywającej nos i usta. Dla własnego bezpieczeństwa zalecamy również  użycie rękawiczek jednorazowych.
 5. Przebywając na terenie WORD w Tarnobrzegu  poza pojazdem egzaminacyjnym, należy stosować się do zaleceń o zachowaniu bezpiecznej odległości od innych osób, oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku i na zewnątrz oraz poleceń pracowników WORD w Tarnobrzegu.
 6. Bezpośrednio przed przystąpieniem do egzaminu lub kursu/szkolenia każda osoba winna wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia oraz potencjalnym kontakcie z osobami zakażonymi COVID-19. (załącznik 1).

Na egzamin lub kurs/szkolenie należy zgłosić się z własnym długopisem.

WAŻNE! Osoby,  u  których  stwierdzono  podwyższoną  temperaturę  ciała  lub  z widocznymi objawami przeziębienia (katar, kaszel itp.) lub wskazały w oświadczeniu potencjalny kontakt z osobą zakażoną lub o podwyższonym ryzyku zachorowania, nie będą dopuszczone do egzaminu lub kursu/szkolenia.
Prosimy zatem o odpowiedzialne zachowanie. 
 

 1. Po każdy egzaminie lub kursie/szkoleniu pojazdy egzaminacyjne oraz sale egzaminacyjna i szkoleniowa będą dezynfekowane i wietrzone.
 1.   Zapisy na egzaminy państwowe, wszystkich kategorii prawa jazdy, odbywają się wyłącznie drogą telefoniczną, elektroniczną lub w systemie Info-car.

Dopuszczamy możliwość umówienia nowego terminu egzaminu osobiście w Biurze Obsługi Klienta bezpośrednio po zakończonym egzaminie.

 1. Informacja dla osób zamierzających zdawać egzamin praktyczny na pojeździe OSK

Pojazdy Ośrodków Szkolenia Kierowców muszą być podstawione na co najmniej 30 minut przed planowaną godziną egzaminu w celu dokonania ich dezynfekcji.

 1. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kat. A, A2, A1, AM muszą posiadać własny kask.

 Szczegółowe  informacje dla osób zdających

 Osoby, które opłaciły egzamin mogą ustalić termin egzaminu telefonicznie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta (pon. – pt. 8:00-19:00) pod tel. 15 822 63 80 lub 15 823 56 00.

 1. Dla pozostałych osób, warunkiem zapisania się na egzamin państwowy na prawo jazdy, jest dokonanie opłaty za egzamin, przelewem na rachunek bankowy WORD w Tarnobrzegu:
  Bank PKO BP Oddział Tarnobrzeg nr 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774 W tytule przelewu proszę wpisać: Opłata egzaminacyjna (należy wskazać kategorię), z podaniem danych osobowych zawierających imię i nazwisko osoby przystępującej do egzaminu oraz PESEL.

Po dokonaniu opłaty należy skontaktować się telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta w celu ustalenia daty egzaminu. 


Informacja dla osób chcących uzyskać rachunek za egzamin

 1. Rachunek za przeprowadzony egzamin można uzyskać droga elektroniczną.
 2. W powyższej sprawie prosimy o kontakt na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


  Informacja dla uczestników kursów i szkoleń organizowanych przez WORD w Tarnobrzegu

 1. Zapisy na kursy/szkolenia odbywają się telefonicznie w Wydziale Szkoleń i BRD pod nr telefon 15 823 65 05 wew. 118, 129.
 2. Warunkiem dopuszczenia do kursu/szkolenia jest złożenie kompletu dokumentów:
 • karty zgłoszenia (załączniki do pobrania na końcu artykułu)
 • kserokopia skierowania ze starostwa (w przypadku kursu reedukacyjnego)
 • potwierdzenie dokonania przelewu
 • oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania)

Skany ww. dokumentów należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ewentualnie dostarczyć do pok. 29 bezpośrednio przed szkoleniem.

 1. Opłaty za kurs/szkolenie należy dokonać przelewem na rachunek bankowy WORD w Tarnobrzegu:
  Bank PKO BP w Tarnobrzegu nr 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774
  w tytule wpisując imię i nazwisko osoby szkolonej.
 2. Osoba zapisana na kurs/szkolenie zgłasza się w wyznaczonym dniu nie wcześniej niż na 30 minut przed godziną rozpoczęcia kursu/szkolenia, w maseczce zakrywającej usta i nos (zalecamy dla własnego bezpieczeństwa użycie również rękawiczek jednorazowych) i z własnym długopisem. Przed wejściem głównym do budynku WORD należy dokonać dezynfekcji rąk, a następnie kierować się bezpośrednio do sali szkoleniowej nr 1 na parterze budynku WORD, gdzie przed rozpoczęciem szkolenia zostanie dokonany pomiar temperatury.

Przemieszczanie się, w przerwach między zajęciami, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, zachowując bezpieczną odległość i stosując się do poleceń pracowników Ośrodka oraz oznakowania umieszczonego w budynku.