Kategorie Prawa Jazdy

Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania: Renault Traffic z przyczepą

 • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.

Egzamin na kategorię B+E składa się tylko z części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu

manewrowym - wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię B+E przeprowadzany jest na samochodzie marki Renault Traffic.

Opłata za egzamin wynosi 200 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu numer 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
 • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
 • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie – 50 zł za 30 minut jazdy- w przypadku korzystania z samochodu WORD lub 20 zł za 30 minut jazdy - w przypadku korzystania z samochodów OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii B+E prawa jazdy. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.


 Komora silnika

 Dźwignia otwierania pokrywy silnika znajduje się
z lewej strony pod deską rozdzielczą
 

 Dźwignia otwierania pokrywy silnika

 

 

 Wlew płynu chłodniczego znajduje się
po lewej stronie z przodu komory silnika
 

Wlew płynu chłodniczego

Wlew płynu chłodniczego z bliska

Wlew płynu chłodniczego z bardzo bliska

 

 

 Wlew płynu hamulcowego znajduje się
w głębi centralnej części komory silnika
 

 Wlew płynu hamulcowego

 Wlew płynu hamulcowego z bliska

 Wlew płynu hamulcowego z bardzo bliska

 

 

 Wlew oleju silnikowego znajduje się
z przodu centralnej części komory silnika
 

 Wlew oleju silnikowego

 Wlew oleju silnikowego z bliska

 

 

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju znajduje się 
w głębi po lewej stronie komory silnika 

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju z bliska

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju z bardzo bliska

 

 

 Wlew płynu do spryskiwaczy znajduje się 
po lewej stronie komory silnika 

Wlew płynu do spryskiwaczy

Wlew płynu do spryskiwaczy z bliska

Toyota YarisPrawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg z zastrzeżeniem ust. 2 ustawy o Kierujących Pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku z późn. zmianami,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.

Egzamin na kategorię B składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii B. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię B przeprowadzany jest na samochodach marki TOYOTA YARIS (rocznik 2016), HYUNDAI i20 (rocznik 2012), HYUNDAI i20 (rocznik 2016) oraz na pojazdach OSK przystosowanych do przeprowadzania egzaminu (egzamin na pojazdach OSK).

pojazdy b-001

Opłata za egzamin wynosi 170 zł. Część teoretyczna - 30 zł, część praktyczna – 140 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu numer 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

 • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
 • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
 • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin teoretyczny na kategorię B przeprowadzany jest bezpłatnie, natomiast egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie – 20 zł za 15 minut jazdy. Jazda próbna dla kategorii B odbywa się wyłącznie na pojazdach WORD pod nadzorem pracownika WORD – w ciągu tygodnia lub pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy dla której odbywa się jazda próbna – w soboty i inne wyznaczone dni wolne od pracy. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.


 Toyota Yaris

Stanowisko kierowcy Toyota YarisSilnik Toyota Yaris

 


 

 

HYUNDAI i20

 Dźwignia otwierania pokrywy silnika znajduje się
z lewej strony pod deską rozdzielczą
 

  Dźwignia otwierania pokrywy silnika

 

 

 Wlew płynu chłodniczego znajduje się
w przedniej stronie komory silnika
 

Wlew płynu chłodniczegoWlew płynu chłodniczego z bliska

  

 Wlew płynu hamulcowego znajduje się
po prawej stronie komory silnika
 

Wlew płynu hamulcowegoWlew płynu hamulcowego z bliska

  

 Wlew oleju silnikowego znajduje się
w centralnej części komory silnika
 

Wlew oleju silnikowegoWlew oleju silnikowego z bliska

  

 

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju znajduje się 
w centralnej części komory silnika 

Bagnet do sprawdzenia poziomu olejuBagnet do sprawdzenia poziomu oleju z bliska

  

 Wlew płynu do spryskiwaczy znajduje się 
po lewej stronie komory silnika 

Wlew płynu do spryskiwaczyWlew płynu do spryskiwaczy z bliska

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:

 1. czterokołowcem,
 2. pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat.

Egzamin na kategorię B1 składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna egzaminu państwowego przeprowadzana jest przy użyciu komputera i składa się z 32 pytań. 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii B1. Każde pytanie zawiera 1 prawidłową odpowiedź, a osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w przypadku otrzymania co najmniej 68 punktów. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu manewrowym, oraz w ruchu drogowym. W przypadku egzaminu przeprowadzanego w zakresie prawa jazdy kategorii B1 egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut, jeżeli zostały wykonane wszystkie wymagane zadania egzaminacyjne, a wynik egzaminu jest pozytywny.

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię B1 przeprowadzany jest na pojazdach OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy.

Opłata za egzamin wynosi 200 zł. Część teoretyczna - 30 zł, część praktyczna – 170 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu numer 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

 1. wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
 2. ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
 3. oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
 4. dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin teoretyczny na kategorię B1 przeprowadzany jest bezpłatnie, natomiast egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie – 10 zł za 15 minut jazdy. WORD Tarnobrzeg nie posiada samochodu na kategorię B1. Istnieje możliwość odbycia jazdy próbnej na pojazdach OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B1. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.