Skrzyżowanie ul. Fabrycznej z ul. Warszawską

Skrzyżowanie ul. Wiejskiej z ul. Sikorskiego

Skrzyżowanie ul. Zwierzynieckiej z ul. Sikorskiego

Skrzyżowanie ul. Sienkiewicza z ul. Sikorskiego

Skrzyżowanie pl. Górnika z ul. Sandomierską

Wisłostrada

Skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego i Konstytucji 3 maja