bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

W DNIU 8 MARCA NASTĄPIŁA ZMIANA NA STANOWISKU DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W TARNOBRZEGU.

Dnia 14 marca 2018 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu odbyło się oficjalne pożegnanie Pana Kamila Kalinki, dotychczasowego Dyrektora WORD, w związku z powołaniem go przez Premiera RP do pełnienia obowiązków Prezydenta Miasta Tarnobrzega, na podstawie art. 28h w związku z art. 28g ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.). Prezes Rady Ministrów wyznaczył Pana Kamila Kalinkę z dniem 8 marca 2018 r. do wykonywania zadań i kompetencji Prezydenta Miasta Tarnobrzega w okresie tymczasowego aresztowania Prezydenta Tarnobrzega, jednak nie dłużej niż do dnia wygaśnięcia mandatu Prezydenta.

Dyrektor WORD, żegnając się z pracownikami, podziękował wszystkim za rzetelną i wzorową współpracę w kilkuletnim okresie sprawowania przez niego funkcji Dyrektora Ośrodka. Podkreślił profesjonalizm i zaangażowanie oraz kulturę i dyscyplinę pracy w wypełnianiu przez cały personel WORD codziennych zadań wynikających z działalności tej placówki. Jednocześnie w związku z zaistnieniem powyższej zmiany, obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przejął od dnia 8 marca 2018 roku dotychczasowy Zastępca Dyrektora WORD – Pan Marek Ożga.

STATYSTYKI ZDAWALNOŚCI ZA MIESIĄC LUTY 2018

Statystyki zdawalności w WORD w Tarnobrzegu za miesiąc luty 2018 r.

52% wyniosła zdawalność za pierwszym podejściem do egzaminu.
Statystyka łączna dla wszystkich kategorii: 46% kandydatów zaliczyło pozytywnie praktyczny egzamin na prawo jazdy. Zdawalność na kategorię B wynosiła - 40%, na kat. C wyniosła – 70%, na kategorię C+E - 52%.

Czytaj więcej...