bmc remedy integration http://mmorpg24.net/cialis.html ed herbal http://mmorpg24.net/kamagra.html herbal impotence remedies http://mmorpg24.net/viagra.html herbal impotence pills
Menu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie” opublikowanego w dniu 31 lipca 2015r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (nr 195904 - 2015) oraz na stronie ww.wordtarnobrzeg.bip.ires.pl, została wybrana w dniu 30 września 2015r. oferta złożona przez

Czytaj więcej...

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz budynku warsztatu mechanicznego wraz z urządzeniami

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Sikorskiego 86A, 39 – 400 Tarnobrzeg
OGŁASZA
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oraz budynku warsztatu
mechanicznego wraz z urządzeniami

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa:

1) części budynku warsztatu mechanicznego będącego własnością WORD Tarnobrzeg o pow. 265,86 m2 położonego na działce o numerze ewidencyjnym 936/8, stanowiącego przedmiot użytkowania wieczystego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.
2) części nieruchomości o powierzchni 158,64 m2 w skład której wchodzą 4 miejsca parkingowe o powierzchni 52,5 m2 oraz zewnętrzne stanowisko do pomiarów akustycznych o powierzchni 106,14 m2,

Czytaj więcej...

Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu w 2015 roku Numer ogłoszenia: 398532 - 2014 - ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że w przetargu nieograniczonym na, „Bezgotówkowe tankowanie paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, przy ul. Sikorskiego 86 A w 2015 roku”, oznaczenie sprawy: ZP WORD 2/paliwo/2014 (Numer ogłoszenia 398532 - 2014 z dnia 04.12.2014r.), została wybrana oferta n/w Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert – CENA – 60%, Rabat – 40%

Czytaj więcej...