Od dnia 12 grudnia 2018 r. funkcję dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ponownie pełni mgr Kamil Kalinka.

Do kompetencji dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu należy:

 1. sprawowanie kierownictwa w zakresie działania Ośrodka,
 2. składanie sprawozdań organowi nadzoru – Zarządowi Województwa Podkarpackiego,
 3. współpraca z różnymi podmiotami w celu sprawnej realizacji statutowych zadań Ośrodka,
 4. ustalanie podziału pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowanych pracowników,
 5. ustalanie wewnętrznej organizacji Ośrodka, zakresu działania komórek organizacyjnych stosownie do regulacji statutu Ośrodka,
 6. wydawanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie nie uregulowanym przepisami prawa, statutem, regulaminem organizacyjnym,
 7. przedkładanie do wiadomości Zarządowi Województwa Podkarpackiego rocznego planu finansowego,
 8. przedkładanie do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Podkarpackiego rocznego sprawozdania finansowego i propozycji podziału zysku netto uzyskanego z działalności Ośrodka,
 9. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej,
 10. nadzór nad realizacją ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 11. czuwanie nad przestrzeganiem w Ośrodku zasad bhp, ppoż., ochroną mienia Ośrodka, ochroną tajemnicy służbowej, państwowej,
 12. prowadzenie polityki kadrowej, zatrudnienia i płac,
 13. administrowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 14. zawieranie umów cywilnoprawnych i dokonywanie czynności w innych formach prawnych w celu realizacji statutowych zadań Ośrodka,
 15. nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z obronnością, ochroną, obroną cywilną i zagrożeniami kryzysowymi,
 16. przyjmowanie skarg i wniosków oraz nadzór nad ich właściwym i terminowym załatwianiem.

Kontakt przez sekretariat:

Telefon: 15 823 65 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.