Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin (5 dni) zajęć teoretycznych, w tym:

  • 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych
  • 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych dla poszczególnych grup prawa jazdy

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, ma obowiązek odbycia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy:

W terminie do dnia:

W przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii:

10 września 2009

- D1 lub D do 31 grudnia 1980r.

10 września 2010

- C1 lub C do 31 grudnia 1980r.
- D1 lub D od 1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1990r.

10 września 2011

- C1 lub C od 1 stycznia 1981r. do 31 grudnia 1995r.
- D1 lub D od 1 stycznia 1991r. do 31 grudnia 2000r.

10 września 2012

- C1 lub C od 1 stycznia 1996r. do dnia 31 grudnia 2000r.
- D1 lub D od 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.

10 września 2013

- C1 lub C od 1 stycznia 2001r. do dnia 31 grudnia 2005r.
- D1 lub D od 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2008r.

10 września 2014

- C1 lub C od 1 stycznia 2006r. do dnia 10 września 2009r.

Kierowcy wykonujący przewóz drogowy po odbyciu szkolenia okresowego i otrzymaniu stosownego zaświadczenia są obowiązani przed dniem uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy wykonać: badania lekarskie i psychologiczne.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 430 zł.