Od 2 września 2013 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu wprowadził nową usługę – symulacja egzaminu teoretycznego.

Każdy kandydat na kierowcę, który ma ustalony termin egzaminu w WORD Tarnobrzeg może skorzystać z bezpłatnej usługi polegającej na możliwości poddania się próbnemu egzaminowi teoretycznemu, która ma na celu zapoznanie się kandydata na kierowcę z zasadami działania sprzętu i programu egzaminacyjnego. Symulacja odbywa się w obecności pracownika WORD w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00 w odstępach 30 minutowych. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godziny 7:30 do 15:30.