Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu zmienia od 1 stycznia 2024 roku opłaty za jazdy próbne na placu manewrowym WORD.

Każdy kandydat na kierowcę, który ma ustalony termin egzaminu w WORD Tarnobrzeg może przystąpić do próbnego egzaminu praktycznego od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 20:00 pod nadzorem pracownika WORD. Usługa ta ma na celu zapoznanie kandydata z placem egzaminacyjnym i pojazdami wykorzystywanymi do przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem kategorii AM, A1, A2, i A dla których WORD Tarnobrzeg nie udostępnia swoich motocykli. Dla tych kategorii istnieje możliwość odbycia jazdy próbnej na pojazdach OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii prawa jazdy dla której odbywa się jazda próbna. Próbny egzamin praktyczny na kat. B odbywa się na pojazdach WORD lub OSK. Czas, w którym można korzystać z jazdy próbnej to wielokrotność 20 lub 30 minut. Zapisu można dokonać w Biurze Obsługi Klienta po wcześniejszym uiszczeniu opłaty.

Na jazdę przychodzimy zdrowi. W przypadku widocznych oznak choroby u kursanta, pracownik WORD może odmówić zrealizowania jazdy próbnej.

Wynajęcie placu manewrowego przez OSK (soboty i niedziele - 65 zł/godzinę)

Kategoria pojazdu

Pojazd WORD

Pojazd OSK

Czas jazdy próbnej

                 (łącznie z dezynfekcją pojazdu)

A

--------

30,00 zł

20 min.

B

40,00 zł

40,00 zł

20 min.

B + E

85,00 zł

50,00 zł

30 min.

C

95,00 zł

50,00 zł

30 min.

C + E

100,00 zł

50,00 zł

30 min.

D

95,00 zł

50,00 zł

30 min.

T

90,00 zł

50,00 zł

30 min.

Wpłat za jazdy próbne należy dokonywać na konto:

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu
ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP o/Tarnobrzeg

Nr konta: 33 1020 4913 0000 9402 0120 9063

z dopiskiem „Jazda próbna PESEL – (nr pesel)”

- Osoba ubiegająca się o jazdę próbną ma ukończone szkolenie i widnieje w ewidencji WORD Tarnobrzeg.

- Jazda próbna dla kategorii T i E odbywa się na pojazdach sprzęgniętych.

- Osoba nadzorująca nie dokonuje oceny jazdy próbnej, umiejętności kandydata ani nie udziela porad szkoleniowych. Czuwa nad bezkolizyjnym przebiegiem jazd próbnych.

- Zmiany terminu jazdy próbnej należy zgłosić na dzień przed planowanym terminem korzystania z placu najpóźniej do godziny 15:30.

Regulamin udostępniania placu manewrowego do przeprowadzenia jazdy próbnej (format PDF, rozmiar 1,77 MB).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ul. Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i BRD – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.