Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania: Renault Traffic z przyczepą

  • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t,
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat.

Egzamin na kategorię B+E składa się tylko z części praktycznej.

Część praktyczna egzaminu państwowego polega na wykonaniu określonych zadań na placu

manewrowym - wybrany losowo przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania zestaw oraz wykonanie określonych zadań w ruchu drogowym.

W naszym Ośrodku egzamin na kategorię B+E przeprowadzany jest na samochodzie marki Renault Traffic.

Opłata za egzamin wynosi 250 zł. Opłaty można dokonywać na konto:

PKO BP I oddział w Tarnobrzegu numer 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774.

Wymagane dokumenty do przystąpienia do egzaminu:

  • wygenerowany numer profilu kandydata na kierowcę,
  • ważny dowód osobisty, ważny tymczasowy dowód osobisty lub paszport kandydata, dla cudzoziemców - ważna karta pobytu,
  • oświadczenie składane w przypadku awarii jednolitego systemu teleinformatycznego,
  • dowód uiszczenia opłaty za egzamin.

W naszym Ośrodku istnieje możliwość podejścia do egzaminu próbnego. Próbny egzamin praktyczny na placu manewrowym przeprowadzany jest odpłatnie. Cena uzależniona jest od pojazdu na którym odbywa się jazda po placu manewrowym. Cennik dostępny w zakładce „EGZAMINY”. Istnieje możliwość korzystania z samochodów OSK spełniających wymagania pojazdów nauki jazdy pod nadzorem instruktora nauki jazdy posiadającego ważne uprawnienia w zakresie kategorii B+E prawa jazdy. Aby skorzystać z usługi należy dokonać wcześniejszej rejestracji w Biurze Obsługi Klienta WORD.

Informacja na temat procedury przełożenia terminu egzaminu

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg, Biuro Obsługi Klienta - telefon 15 822 63 80 oraz Wydział Szkoleń i Promocji – telefon 15 823 65 05 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.


 Komora silnika

 Dźwignia otwierania pokrywy silnika znajduje się
z lewej strony pod deską rozdzielczą
 

 Dźwignia otwierania pokrywy silnika

 

 

 Wlew płynu chłodniczego znajduje się
po lewej stronie z przodu komory silnika
 

Wlew płynu chłodniczego

Wlew płynu chłodniczego z bliska

Wlew płynu chłodniczego z bardzo bliska

 

 

 Wlew płynu hamulcowego znajduje się
w głębi centralnej części komory silnika
 

 Wlew płynu hamulcowego

 Wlew płynu hamulcowego z bliska

 Wlew płynu hamulcowego z bardzo bliska

 

 

 Wlew oleju silnikowego znajduje się
z przodu centralnej części komory silnika
 

 Wlew oleju silnikowego

 Wlew oleju silnikowego z bliska

 

 

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju znajduje się 
w głębi po lewej stronie komory silnika 

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju z bliska

 Bagnet do sprawdzenia poziomu oleju z bardzo bliska

 

 

 Wlew płynu do spryskiwaczy znajduje się 
po lewej stronie komory silnika 

Wlew płynu do spryskiwaczy

Wlew płynu do spryskiwaczy z bliska