Szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji uzupełniającej oraz szkolenia okresowe kierowców zawodowych w zakresie wykonywania przez nich przewozu drogowego.

Kwalifikacja wstępna:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć., w tym:

 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
  • 65 godzin zajęć teoretycznych,
  • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:
D1,D1+E,D,D+E - wydane przed 10 września 2008 r.
C1,C1+E,C,C+E - wydane przed 10 września 2009 r.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin w tym:

 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona  obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
  • 33 godzin zajęć teoretycznych,
  • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
  • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:
Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje 35 godzin w tym:

 • 33 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP odział Tarnobrzeg
Numer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774