Szkolenia redukujące punkty karne w czerwcu 2022 r.

Zapraszamy na szkolenia redukujące punkty karne, które odbędą się w dniach 8 oraz 29 czerwca 2022 roku o godzinie 15:30 w budynku WORD w Tarnobrzegu.

Informacje w pokoju numer 17, telefon 15 823 65 05.

Cel i uczestnicy szkolenia:

 • Celem szkolenia jest uświadomienie kierowcom skutków naruszenia przepisów ruchu drogowego,
 • W szkoleniu mogą uczestniczyć kierowcy, którzy otrzymali nie więcej niż 24 punkty, a nie mniej niż 6 punktów karnych i zostali wpisani do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego prowadzonej przez komendanta wojewódzkiego policji,
 • Ze szkolenia nie  mogą skorzystać kierowcy w okresie 1 – go roku od dnia otrzymania po raz pierwszy prawa jazdy,
 • Odbycie szkolenia daje podstawę do zmniejszenia liczby posiadanych punktów o 6,
 • W szkoleniu można uczestniczyć nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Organizacja i program szkolenia:

Szkolenie obejmuje 6 godzin lekcyjnych i jest realizowane w ciągu 1 dnia
Program szkolenia:

 • Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym (3x45 minut)
 • Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Polsce (2x45 minut)
 • Prawne i społeczne aspekty skutków wypadków drogowych w Polsce (45 minut)

Wymagane dokumenty:

 • prawo jazdy i dowód osobisty
 • dowód wpłaty
 • oświadczenie o stanie zdrowia (do pobrania w załączniku pod artykułem)
 • karta zgłoszenia (do pobrania w załączniku pod artykułem)

Kursy organizowane są tak często, jak występuje zapotrzebowanie ze strony osób zainteresowanych odbyciem szkolenia.

Opłata za udział w szkoleniu wynosi 400 zł.

Wpłat za szkolenie należy dokonywać na konto:

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO w TARNOBRZEGU
ulica Sikorskiego 86A, 39-400 Tarnobrzeg
PKO BP oddział Tarnobrzeg
Numer: 59 1020 4913 0000 9902 0010 1774